00000000000000000000000000baver

  

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

LUB MAJ

W dniach 17-18 maja br. przedstawiciele IHiSM pod opieką dr. hab. Dariusza Magiera uczestniczyli w IV Międzynarodowym seminarium aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami, wygłaszając referaty. Mateusz Brzost, Współczesne polskie czasopisma archiwalne; Piotr Czyż, Źródła do dziejów ziemian podlaskich. Próba klasyfikacji; Damian SitkiewiczDokumenty i korespondencja dotycząca obwodu ZWZ-AK Radzyń Podlaski 1939-1944 w zbiorach Ireneusza Cabana i Zygmunta Mańkowskiego; Katarzyna Grudzień, Dokumentowanie działań w zakresie zamówień publicznych na przykładzie KRUS.

 

PROGRAM

GALERIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________