111111anigif

00000000000000000000000000baver

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

 
 
 

  Kandydat ubiegający się przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

-         podanie o przyjęcie na studia kierowane do Dziekana Wydziału Humanistycznego;

-         ankietę osobową (pobierz tutaj);

-         życiorys;

-         odpis dyplomu ukończenia studiów;

-         dwie fotografie (jedna zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, druga formatu 4,5 x 6,5);

-         kserokopię dowodu potwierdzającego tożsamość (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty);