00000000000000000000000000baver

 Maria Lukow muz

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Maria biala

18 września br. dr hab. Maria Starnawska prof. UPH w ramach współpracy Instytutu z Miejską Biblioteką Publiczną w Białej Podlaskiej wygłosiła wykład Z Jerozolimy do Łukowa. Dzieje zakonu templariuszy w Ziemi Świętej, Europie i nad Bugiem.

 

PLAKAT

GALERIA

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Pulik

10 października br. odbyła się publiczna obrona dysertacji doktorskiej magistra Pawła Pulika "Województwo stanisławowskie w latach 1921-1939". Promotorem pracy był prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, zaś recenzentami prof. dr hab. Romuald Turkowski i prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. Funkcję promotora pomocniczego pełnił dr Rafał Roguski.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sarn2

6 października br. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach odbyła się konferencja naukowa "Nasza Niepodległa". Gospodarzami byli Szkoła Podstawowa i Gminna Biblioteka Publiczna. Głównym celem było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości. W programie konferencji znalazło się osiem referatów. Wśród występujących byli m. in.: dr hab. Jarosław Cabaj, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH (temat wystąpienia: Rok 1918 na Podlasiu) oraz mgr Rafał Dydycz, doktorant w tymże Instytucie, nauczyciel historii w szkole w Sarnakach (temat wystąpienia: Między Polską a Ukrainą - traktat brzeski na obszarze gminy Sarnaki). Podczas konferencji odbyła się prezentacja pierwszego numeru "Rocznika Ziemi Sarnackiej", której redaktorem naczelnym jest Rafał Dydycz. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 KONGRES 4

W dniach 3-5 października br. dr hab. Dorota Wereda prof. UPH brała udział w IV Międzynarodowym Kongresie "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, w trakcie którego wygłosiła referat nt. Fundacje bazyliańskie w XVII wieku.

 

PROGRAM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Anita maraton2018

30 września br. studentka historii Anita Smyk reprezentowała IHiSM w 40-ym PZU Maratonie Warszawskim. Gratulujemy ukończenia biegu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________