00000000000000000000000000baver

  

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

bk ksiazka

Ukazała się monografia dr Beaty Kozaczyńskiej, Biblioteki w Wojsku Polskim 1918-1939, Warszawa 2019.
Zapraszamy do lektury.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Darek sandomierz

W dniach 7-9 czerwca br. przedstawiciele archiwistyki z IHiSM uczestniczyli w VIII Międzynarodowym Sympozjum Dziejów Biurokracji, wygłaszając referaty: dr hab. Dariusz Magier - „Komitet Karciany” PZPR. Układ towarzyski w komunistycznej biurokracji terenowej; mgr Piotr Romanowski - Przekształcenia w strukturze organizacyjnej centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w latach 1918-1939; mgr Piotr Czyż - Biurokratyzacja małżeństwa. Umowa przedślubna Augusta Zamoyskiego z Michaliną z Radziwiłłów panną na Nieświeżu.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

czyz bp foto

30 maja br. w ramach współpracy IHiSM z Miejską Biblioteką Publiczną w Białej Podlaskiej doktorant historii Piotr Czyż wygłosił wykład Ziemiaństwo na Podlasiu. Zarys problematyki.

 

GALERIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________

lwow AAP

W dniach 21-23 maja br. we Lwowie odbyła się XXIX Międzynarodowa Konferencja Історія релігій в Україні. Do publikacji pokonferencyjnej zakwalifikowano trzy referaty przedstawicieli IHiSM. Anna Madej, The Official Religion of the Roman Army, Adrian Dmowski, Private religious cults of the Roman army oraz Przemysław Wróblewski, Bitwa pod Terespolem 1794 r. oraz los świątyń greckokatolickich w Koroszczynie i Dobryniu w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

DSC 0251

23 maja br. Studenckie Koło Naukowe Historyków zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową  nt. Tajna broń na przestrzeni dziejów.

 

PROGRAM

GALERIA

___________________________________________________________________________________________________________________________________