00000000000000000000000000baver

  

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Robert Olsztyn

W dniach 23-25 kwietnia br. przedstawiciele IhiSM uczestniczyli w V Kongresie Afrykanistów Polskich wygłaszając referaty: dr hab. Robert Piętek prof. UPH Kimpa Vita – św. Antoni czy Matka afrykańskiej rewolucji, doktorantka historii Aneta Kościanek Relacje katolicko - protestanckie w Kongo pod koniec XIX w.

 

PROGRAM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rafal Wilno

W dniach 17-21 kwietnia br. dr Rafał Roguski przebywał w ramach programu Erasmus + na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Poczdam zdjecie

W dniach 18-21 kwietnia br. dr hab. Maria Starnawska, prof. UPH uczestniczyła w konferencji Ritterorden und städtische Religiosität. Stadtkirchen als Wirkungsstätten der Johanniter im Mittelalter wygłaszając ref. Die Johanniter und ihre Stadtkirchen in Schlesien und Großpolen.

 

PROGRAM

GALERIA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Marta kuszan

W dniach 16-18 kwietnia br. doktorantka historii Marta Czerwieniec-Ivasyk uczestniczyła w konferencji The Age of Empires. Eastern Iran from the Achaemenids to the Sasanians: Archaeology, History, Culture, wygłaszając ref. A Kushano-Sasanian dynasty. Numismatic evidence.

 

PROGRAM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

igrzyska

W Imieniu własnym, Pracowników i Studentów IHiSM składam gratulacje p. Karolinie Sówce, studentce I roku historii, za godne reprezentowanie Wydziału Humanistycznego w Międzywydziałowych Igrzyskach Kariery.

 

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH

dyrektor IHiSM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________