111111anigif

00000000000000000000000000baver

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

RRLwow2018

W dniach 10-23 czerwca br. dr Rafał Roguski w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Miniatura + prowadził kwerendę archiwalną we Lwowie.

_____________________________________________________________________________________________________________

dyplom Sergiusz

21 czerwca br. w czasie święta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. Sergiusz Leończyk odebrał dyplom habilitacyjny. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

_____________________________________________________________________________________________________________

War and

20 czerwca br. na V Kongresie Asociación Española de Historia Militar, który odbył się w Barcelonie miała miejsce prezentacja książki War and Population Displacement: Lessons of History (Sussex Academic Press-Cañada Blanch Centre, 2018). Autorką jednego z jej rozdziałów jest dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. UPH.

_____________________________________________________________________________________________________________

oo bialystok

W dniach 14-17 czerwca br. odbyły się uroczystości obchodów 50-lecia studiów historycznych prowadzonych przez Uniwersytet w Białymstoku. W uroczystościach wziął udział dyrektor IHiSM dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH.
 
_____________________________________________________________________________________________________________

odznaczeni

14 czerwca br. dr hab. Dorota Wereda, prof. UPH i dr Rafał Dmowski zostali odznaczeni medalem „Za zasługi dla Diecezji Siedleckiej”. Uroczystego wręczenia dokonał biskup siedlecki dr Kazimierz Gurda w siedzibie Kurii Biskupiej w Siedlcach.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________