00000000000000000000000000baver

  

cztz bp

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

SERIOZKA PAWILON

22 lutego br. w Muzeum X Pawilonu miała miejsce promocja książki dr. hab. Sergiusza Leończyka "Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku".
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

P1280430

20 lutego br. prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz uczestniczyła w seminarium Obywatele dla Niepodległej -  100 lat polskiej samoorganizacji społecznej, wygłaszając ref. Polityka wobec spółdzielczości w latach II RP i po 1989 r.
 
GALERIA (fot. Klementyna Zygarowicz-Tomza)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

AAAsafe image

W dniach 14-15 lutego br. odbyły się II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze. Współorganizatorem konferencji był IHiSM. 

 

TV Wschód

PROGRAM

GALERIA

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ido

W dniach 1-2 lutego br. dr hab. Katarzyna Maksymiuk na zaproszenie Fondation Hugot du Collège de France, uczestniczyła w warsztatach Deportations: A Comparative Discourse, przedstawiając ref. The Targets of Deportation Policy of Iranian king Šapur II (309-379).
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

BKB

25 stycznia br. z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej BIAŁKI, dr Beata Kozaczyńska przeprowadziła wykład na temat wojennych losów dzieci polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny podczas II wojny światowej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________