00000000000000000000000000baver

  

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

SP

Jest nam niezwykle miło poinformować, że przewodniczącym Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Humanistycznego zostal Przemyslaw Wroblewski (historia). Serdecznie gratulujemy!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

JC MOSKWA

15 marca br. dr hab. Jarosław Cabaj uczestniczył w konferencji Россия и Польша: опыт тысячелетнего соседства, wygłaszając ref. Холмская проблема в польско-российских отношениях во второй половине XIX и начале XX в.

 

PROGRAM

VIDEO

___________________________________________________________________________________________________________________________________

AAA

15 marca br. na Wydziale Humanistycznym UPH miał miejsce Dzień Otwarty. Jak zawsze na studentów naszego Instytutu można było liczyć. W działaniach pod okiem dr Arkadiusza Zawadzkiego i dr Rafała Roguskiego wzięli udział: Anna Kłoś, Kinga Klimek, Jana Kabardina, Roland Jeleniewicz, Adrian Dmowski, Mateusz Brzost, Aleksandra Lemiszewska, Kamil Butrym, Wojciech Jarosławski oraz z ramienia doktorantów mgr Przemysław Wróblewski.

 

GALERIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________

SERIOZKA PAWILON

22 lutego br. w Muzeum X Pawilonu miała miejsce promocja książki dr. hab. Sergiusza Leończyka "Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku".
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

P1280430

20 lutego br. prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz uczestniczyła w seminarium Obywatele dla Niepodległej -  100 lat polskiej samoorganizacji społecznej, wygłaszając ref. Polityka wobec spółdzielczości w latach II RP i po 1989 r.
 
GALERIA (fot. Klementyna Zygarowicz-Tomza)
___________________________________________________________________________________________________________________________________