00000000000000000000000000baver

 AAAA

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Seriozka KoP

W dniach 29 czerwca-2 lipca br. dr hab Sergiusz Leończyk wziął udział w III Zjeździe Kongresu Oświaty Polonijnej w Krakowie.

_____________________________________________________________________________________________________________

obr

29 czerwca br. odbyły się obrony prac dyplomowych, pisanych pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Cabaja, prof. UPH. Serdecznie gratulujemy wszystkim absolwentom i życzymy dalszych sukcesów!

_____________________________________________________________________________________________________________

RRLwow2018

W dniach 10-23 czerwca br. dr Rafał Roguski w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Miniatura + prowadził kwerendę archiwalną we Lwowie.

_____________________________________________________________________________________________________________

dyplom Sergiusz

21 czerwca br. w czasie święta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. Sergiusz Leończyk odebrał dyplom habilitacyjny. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

_____________________________________________________________________________________________________________

War and

20 czerwca br. na V Kongresie Asociación Española de Historia Militar, który odbył się w Barcelonie miała miejsce prezentacja książki War and Population Displacement: Lessons of History (Sussex Academic Press-Cañada Blanch Centre, 2018). Autorką jednego z jej rozdziałów jest dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. UPH.

_____________________________________________________________________________________________________________