00000000000000000000000000baver

  

cztz bp

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Sierozna nagroda Wroclaw

Jest nam niezwykle miło poinformować, że monografia dr. hab. Sergiusza Leończyka (Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Warszawa 2017) została uznana za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej przez Członków Kapituły Nagrody im. Franciszka Bujaka. Nagroda została wręczona podczas 14. Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą (17-19.05.2019).
Serdecznie gratulujemy!
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

RAFCIO SOK

14 maja br. w Zespole Szkół nr 1 "Szarej" w Sokołowie Podlaskim dr Rafał Roguski wygłosił prelekcję dotyczącą okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja. Serdeczne podziękowania dla nauczycielki tejże Szkoły p. Iwony Piętki absolwentki naszego Instytutu za zaproszenie prelegenta.

 

GALERIA

___________________________________________________________________________________________________________________________________

MEDAL LW

Jest nam niezwykle miło poinformować, że doktorant historii mgr Łukasz Węda 9 maja br. został doceniony odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej Serdecznie gratulujemy!.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

fotkaKrakow

W dniach 24-26 kwietnia br. przedstawiciele IHiSM uczestniczyli w XXI Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki w Krakowie, wygłaszając referaty. Dorota Cabaj: Organizacja i funkcjonalnie Oddziału Terenowego w Siedlcach Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego (1964-1976); Katarzyna Grudzień: Obieg dokumentacji zamówień publicznych w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie; Marcin Krasuski: Ochrona danych wrażliwych w czytelni archiwalnej; Anna Kłoś: Źródła archiwalne prezentujące działalność kombatancką na przykładzie materiałów Oddziału Partyzanckiego 34 pp AK Stefana Wyrzykowskiego ps. „Zenon”;  Damian Sitkiewicz: Źródła do dziejów okupacji niemieckiej powiatu mińskiego 1939-1944 przechowywane w Archiwum Państwowym w Warszawie.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Przemektv

Zapraszamy do obejrzenia (od 8 minuty) informacji o inicjatywie doktoranta historii Przemysława Wróblewskiego.

__________________________________________________________________________________________________________________________________