00000000000000000000000000baver

  

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Pulik

10 października br. odbyła się publiczna obrona dysertacji doktorskiej magistra Pawła Pulika "Województwo stanisławowskie w latach 1921-1939". Promotorem pracy był prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, zaś recenzentami prof. dr hab. Romuald Turkowski i prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. Funkcję promotora pomocniczego pełnił dr Rafał Roguski.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sarn2

6 października br. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach odbyła się konferencja naukowa "Nasza Niepodległa". Gospodarzami byli Szkoła Podstawowa i Gminna Biblioteka Publiczna. Głównym celem było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości. W programie konferencji znalazło się osiem referatów. Wśród występujących byli m. in.: dr hab. Jarosław Cabaj, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH (temat wystąpienia: Rok 1918 na Podlasiu) oraz mgr Rafał Dydycz, doktorant w tymże Instytucie, nauczyciel historii w szkole w Sarnakach (temat wystąpienia: Między Polską a Ukrainą - traktat brzeski na obszarze gminy Sarnaki). Podczas konferencji odbyła się prezentacja pierwszego numeru "Rocznika Ziemi Sarnackiej", której redaktorem naczelnym jest Rafał Dydycz. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 KONGRES 4

W dniach 3-5 października br. dr hab. Dorota Wereda prof. UPH brała udział w IV Międzynarodowym Kongresie "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, w trakcie którego wygłosiła referat nt. Fundacje bazyliańskie w XVII wieku.

 

PROGRAM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Anita maraton2018

30 września br. studentka historii Anita Smyk reprezentowała IHiSM w 40-ym PZU Maratonie Warszawskim. Gratulujemy ukończenia biegu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Darek

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 28 września br. dr hab.  Dariusz Magier, prof. UPH został powołany do Rady Naukowej ds. Współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ze środowiskami naukowymi w Polsce.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________