00000000000000000000000000baver

  

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Rafał Dmowski

LOGO DZIEN OTWARTY

   Podczas „Dnia Otwartego” IHiSM zaprezentował dwa bloki tematyczne.
   O godz. 18, wykład pod tytułem „Historia bajek” przedstawili: dr Rafał Dmowski oraz Katarzyna Karabin i Łukasz Pawlukowski - studenci kierunku HISTORIA. 
   Natomiast o godz. 19, wykład pod tytułem „Śladami bohaterów powstania styczniowego na Podlasiu” przedstawili prof. UPH dr hab. Jarosław Cabaj oraz Piotr WarownyAnna Kot i Magdalena Dąbrowska studenci kierunku HISTORIA.

 

GALERIA            PROGRAM

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

konferencja pruszcz

W dniach 16-18 maja dr hab. Katarzyna Maksymiuk prof. UPH uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej religijnym aspektom wojen, wygłaszając referat: Religious Aspect of Military Operations of the Emperor Heraclius in Iran.

 

PROGRAM            GALERIA

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

pilsen

W dniach 14-16 maja b.r.  dr hab. Robert Piętek prof. UPH uczestniczył w 1st CENTRAL EUROPEAN AFRICAN STUDIES CONFERENCE  w Pilźnie, wygłaszając referat: Changes in State, Society of the Kongo Kingdom.

 

PROGRAM

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

lwow

W dniach 12-16 maja b.r. pracownicy IHiSM wzięli udział we Lwowie w XXIV międzynarodowej konferencji Історія релігій в Україні. Referaty zostały opublikowane w pracy zbiorowej. Dr hab. Katarzyna Maksymiuk prof. UPH:  Some remarks on Christian church in Iran in the 5th century AD; dr Dorota Wereda: Biskupi unickiej eparchii lwowskiej-pośrednicy między wschodem a zachodem; dr Rafał Roguski: Duszpasterstwo wojskowe i religijność żołnierzy armii polskiej w ZSRR, na Bliskim Wschodzie i w kampanii włoskiej. Opublikowano również referat dr. hab. Jarosława Cabaja prof. UPH, któremu obowiązki zawodowe uniemożliwiły przyjazd na Ukrainę: Sprawa unicka w Guberni Siedleckiej. (PDF wkrótce)

 

GALERIA

______________________________________________________________________________

Jarosław Cabaj

pms

W dniach 10-11 maja br. odbył się w Grodnie (Białoruś) finał XIX edycji Konkursu Historycznego „Dzieje Polski”. Organizatorem i gospodarzem imprezy było Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna na Białorusii. Patronat merytoryczny nad konkursem od wielu lat sprawuje IHiSM Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Główną nagrodą dla laureatów jest prawo podjęcia studiów w UPH na kierunkach historia i stosunki międzynarodowe. Autorem pytań i zarazem przewodniczącym komisji konkursowej był prof. dr hab. Jarosław Cabaj, dyrektor IHiSM UPH. Poza wymienionym w składzie jury znaleźli się: dr Adam Bobryk (rzecznik JM Rektor UPH) i dr Beata Walęciuk-Dejneka.

______________________________________________________________________________