wydane w latach 2013-2016

 

 

Artykuły naukowe opublikowane w roku 2016:

 

Bancerz R., Przyczynek do dziejów prasy lokalnej w Rykach w latach 1989–2015, w: Prasa podlaska w XIX–XXI wieku Szkice i materiały, t. 5, red. J. Cabaj, Siedlce 2016, s. 205 – 214.

Brodacki T., Uwarunkowania prawne ordynacji Radziwiłłowskiej i jej wojsk w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, 36 (109), 2016, s. 223 – 235. ISSN: 2082-5501

Dydycz R., Organizacja i działalność parafii neounickich w diecezji podlaskiej, w: Istorìâ relìgìj v Ukraïnì : naukovij šorìčnik, red. O. Kiričuk, M. Omel'čuk, L'vìv (Ukraina) 2016, s. 609618.

Dydycz R., Podlasie i powiat bialski na łamach dziennika „Krakiwskie Wisti”, w: Prasa podlaska w XIX–XXI wieku Szkice i materiały, t. 5, red. J. Cabaj, Siedlce 2016, s.103 – 118.

Dydycz R., Przesiedlenia ludności ukraińskiej z powiatu Biała Podlaska do Związku Radzieckiego, w: Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. 6, red. B. Halczak i in., Słupsk 2016, s. 69-79.

Iwańska M., Cerkwie unickie w powiecie sokołowskim – przegląd architektoniczny, w: Istorìâ relìgìj v Ukraïnì : naukovij šorìčnik, red. O. Kiričuk, M. Omel'čuk, L'vìv (Ukraina) 2016, s. 411425.

Iwańska M., Życie społeczno-kulturalne Sokołowa Podlaskiego w świetle jednodniówek z okresu międzywojennego, w: Prasa podlaska w XIX–XXI wieku Szkice i materiały, t. 5, red. J. Cabaj, Siedlce 2016, s. 11 – 32.

Kordaczuk S., Fotografowie działający w Siedlcach w latach 1866-1945, „Niepodległość i Pamięć”, 2, 2016, s. 43 – 92. ISSN: 1427-1443

Kordys A., Gmina Wiśniew w latach 80. XX wieku na łamach „Tygodnika Siedleckiego”, w: Prasa podlaska w XIX–XXI wieku Szkice i materiały, t. 5, red. J. Cabaj, Siedlce 2016, s. 133 – 152.

Kowalski J. W., Uroczystości 1-majowe w latach 1980–1990 w województwie siedleckim w świetle artykułów opublikowanych w „Tygodniku Siedleckim”, w: Prasa podlaska w XIX–XXI wieku Szkice i materiały, t. 5, red. J. Cabaj, Siedlce 2016, s. 167 – 192.

Kubik A., Introduction to studies on late Sasanian protective armour. The Yarysh-Mardy helmet, „Historia i Świat”, 5, 2016, 77 – 105. ISSN: 2299-2464

Kubik A., Przedstawienia koron/tiar ukazane na malowidłach z kościoła pod wezwaniem Św. Merkuriusza w miejscowości Lalibela, Etiopia. Pozostałość wpływów sasanidzkiego Iranu?, w: Istorìâ relìgìj v Ukraïnì : naukovij šorìčnik, red. O. Kiričuk, M. Omel'čuk, L'vìv (Ukraina) 2016, s. 619622.

Leśniczuk A., Korczew w prasie, w: Prasa podlaska w XIX–XXI wieku Szkice i materiały, t. 5, red. J. Cabaj, Siedlce 2016, s. 153 – 166.

Lichota M., Wpływ konkordatu polskiego 1925 r. na konkordat włoski 1929 r., w: Istorìâ relìgìj v Ukraïnì : naukovij šorìčnik, red. O. Kiričuk, M. Omel'čuk, L'vìv (Ukraina) 2016, s. 583592.

Łodyga M., Uwagi dotyczące relacji międzywojennej prasy lokalnej na temat zabójstw na terenie siedleckiego okręgu sądowego, w: Prasa podlaska w XIX–XXI wieku Szkice i materiały, t. 5, red. J. Cabaj, Siedlce 2016, s. 49 – 70.

Mioduszewska W., Wojenne losy podchorążych Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” „Niepodległość i Pamięć”, 2, 2016, 179 – 200. ISSN: 1427-1443

Siebieszuk D., The election and coronation of Pius XII in the view of „Kurjer Białostocki”w: Istorìâ relìgìj v Ukraïnì : naukovij šorìčnik, red. O. Kiričuk, M. Omel'čuk, L'vìv (Ukraina) 2016, s. 583 - 602.

Siebieszuk D., Rozbudowa sił morskich i powietrznych państw europejskich w 1939 r. na łamach „Kurjera Białostockiego”w: Prasa podlaska w XIX–XXI wieku Szkice i materiały, t. 5, red. J. Cabaj, Siedlce 2016, s. 87 - 102.

Skupniewicz P., The Himyarite “knight” and Partho-Sasanian art, „Historia i Świat”, 5, 2016, 57 – 75. ISSN: 2299-2464

Sysik T., Obraz ludności żydowskiej w prasie siedleckiej na przykładzie tygodnika „Głos Podlaski”w: Prasa podlaska w XIX–XXI wieku Szkice i materiały, t. 5, red. J. Cabaj, Siedlce 2016, s. 71 - 86.

Ślusarek M., Kwestia reformy powiatowej na łamach radzyńskiego czasopisma „Grot”, w: Prasa podlaska w XIX–XXI wieku Szkice i materiały, t. 5, red. J. Cabaj, Siedlce 2016, s. 193 – 204.

Wołosz P.,  Polish Army in its organisation phase on the turn of 1944 and 1945 illustrated with an example of 4th Anti-aircraft Artillery Division and 8th Infantry Division „Historia i Świat”, 5, 2016, 225 – 237. ISSN: 2299-2464

Woźnica K., Famine and poverty in the army during the reign of the House of Vasa in the light of reports and diaries, „Historia i Świat”, 5, 2016, 169 – 190. ISSN: 2299-2464

Woźnica K., Od sytości do głodu. Wyżywienie żołnierza polskiego w czasie wojen w XVII w. w świetle literatury pamiętnikarskiej, w: Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, red. P. Jędrzejewski, P. Magiera, K. Skrężyna, G. Szuster, Kraków 2016, s. 191 – 201.

Woźnica K., Publicznoprawne kary za zabójstwo w średniowieczu w świetle prawa polskiego, w: Przestępstwo kara więzienia na przestrzeni dziejów, red A. Purat, A. Wedeł-Domaradzka, Bydgoszcz 2016, s. 198 – 213.