Stypendia i badania naukowe:

Doktoranci uczestniczą w badaniach statutowych realizowanych przez samodzielnych pracowników naukowych Instytutu. Dzięki temu finansowany jest ich udział w konferencjach naukowych i kwerendach. (Wykaz tematów statutowych prowadzonych w Instytucie na stronie internetowej Instytutu  http://www.ihism.uph.edu.pl/nauka/badania-statutowe)

 

Doktoranci mogą występować o granty przyznawane przez NCN. Informacja na stronie NCN:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-15-ogloszenie-konkursow-m7h7sb5.

 

Najlepsi studenci otrzymują stypendia naukowe.

 

Istnieje też możliwość otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016. (informacja na stronie wydziału, formularze oświadczeń doktorantów i wzór wniosków http://www.wh.uph.edu.pl/)

 

Stypendia socjalne i zapomogi

 

Istnieje też możliwość uzyskania stypendium socjalnego i zapomóg.