biezace wydanie numery archiwalne wskazowki dla autorow zasady recenzowania indeksowanie lissta recenzentow redakcja rada naukowa

 

Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

 

Aby zapobiec przypadkom „ghostwriting” oraz „guest  authorship” autorzy artykułów zobowiązani są podania: afiliacji oraz kto jest autorem koncepcji, założeń, metod i innych działań doprowadzających do powstania artykułu oraz źródła finansowania („financial disclosure”).

„Ghostwriting” oraz „guest  authorship” są przypadkami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do publikacji.

 

DEKLARACJA

 

 

 

POLSKI      logo pdf

 

ENGLISH    logo pdf

 

РУССКИЙ   logo pdf