Nr tematu Tytuł tematu Kierownik tematu
 410/14/S   Bezpieczeństwo wewnętrzne województw południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1935-1939 Rafał Roguski
271/11/S   Prasa podlaska w XIX-XXI wieku.   Jarosław Cabaj
318/13/5   Konfrontacja kulturowa w systemie światowym   Robert Piętek
416/15/S   Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich w XIX i XX w.  Józef Piłatowicz
452/16/S   Wojskowość starożytnego Iranu na tle porównawczym Katarzyna Maksymiuk
453/16/S   Społeczeństwo staropolskie Dorota Wereda