AKTUALIZACJA na podstawie danych wprowadzonych przez BG UPH: 15.02.2019  WYŁĄCZNIE POWYŻEJ 5 pkt.

 

MONOGRAFIE

 

25 pkt.The Siege of Amida (359 CE) / Kaveh Farrokh, Katarzyna Maksymiuk, Javier Sánchez Gracia Siedlce : Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2018.

25 pkt.The Military History of the Third Century Iran / Ilkka Syvänne, Katarzyna Maksymiuk, - Siedlce : Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2018.

25 pkt. Starożytność : Bliski Wschód. Grecja. Hellenizm / Roman Krawczyk. - Siedlce : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2018.

25 pkt.Cmentarze polskie na Uralu i Syberii / Sergiusz Leończyk. - Paris : Apajte Éditions, 2018.

25 pkt.Piłsudski i Siedlce / Jarosław Cabaj, Rafał Dmowski, Rafał Roguski. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018.

25 pkt.: A synopsis of Sasanian military organization and combat units / Kaveh Farrokh, Gholamreza Karamian, Kararzyna Maksymiuk. - Siedlce ; Tehran : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2018.

25 pkt.: Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Sergiusz Leończyk. Warszawa : Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna "Polonia" Republiki Chakasja, 2017.  

25 pkt.: Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego w 1938 roku : w sprawozdaniach wojewody / wybór źródeł, wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Włodarkiewicz, Rafał Roguski, Paweł Pulik. Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2017. 

25 pkt.: Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny / wstęp i opracowanie Beata Kozaczyńska. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury : SAL Białki, 2017.

__________________________________________________________________________________________________________________

25 pkt.Pod opieką Świętej Rodziny : Od Podlaskiego Liceum Biskupiego do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 1923-2018 / Rafał Dmowski, Dorota Cabaj. - Siedlce : Fundacja BONUM EDUCATIONIS, 2018

25 pkt.: Wybory polityczne mieszkańców gminy Radzyń Podlaski 1989-2009 / Szczepan Korulczyk. Radzyń Podlaski : Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 2017. 

25 pkt.: Organizacja kościoła chrześcijańskiego w Iranie w V w. : na podstawie "Synodicon Orientale" / Przemysław Wróblewski. Terespol : [Ridero IT Publishing], 2017. 

25 pkt.: Hełmy Azji Południowo-Zachodniej pomiędzy VI - VIII w.n.e. : zarys problematyki / Adam Lech Kubik. - Siedlce : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

 

MONOGRAFIE WIELOAUTORSKIE (W wykazie ujęto tylko punkty przypisane IHiSM)

 

15 pkt.Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich / red. Jarosław Cabaj, Katarzyna Maksymiuk, Dorota Wereda. - Siedlce : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2017.

15 pkt.Dzieje Kocka : od czasów najdawniejszych do najnowszych / red. Dariusz Magier. - Kock : Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, 2017.

15 pkt.Crowns, hats, turbans and helmets : the headgear in Iranian history. Vol. 1. Pre-islamic period / ed. by  Katarzyna Maksymiuk, Gholamreza Karamian. - Siedlce ; Tehran : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2017.

 

ARTYKUŁY LISTA C

 

25 pkt.Political party archives : the system of recording and conveying information in local structures of the communist party in Poland ‘s Biała Podlaska province, from 1975 to 1989 / Dariusz Magier.// Archival Science Vol. 18, nr 4 (2018), s. 279-290.

20 pkt.The Two Eyes of the Earth : The Problem of Respect in Sasanid-Roman Relations / Katarzyna Maksymiuk.// Greek Roman and Byzantine Studies Vol 58, nr 4 (2018), s. 591-606.

15 pkt.Działalność Bazylianów w Brześciu Litewskim w XVII-XIX wieku = Activities of the Basilian Fathers in Brest-Litovsk between the 17th and the 19th Century / Dorota Wereda.// Roczniki Humanistyczne T. 66, z. 2 (2018), s. 113-140.

12 pkt.Instrukcja organizacyjna Polskiej Partii Robotniczej z 10 września 1944 roku / Dariusz Magier.// Res Historica Nr 45 (2018), s. 343-356.

12 pkt.Problematyka rozpoznania przynależności zespołowej i zespołów rozbitych w opracowaniu akt sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego z terenu byłego Królestwa Polskiego / Dariusz Magier.// Res Historica Nr 44 (2017), s. 227-241.

 

 

ARTYKUŁY LISTA B

 

12 pkt.: Mała Minusa w Kraju Krasnojarskim jako miejsce pamięci deportacji narodu polskiego / Sergiusz Leończyk.// Niepodległość i Pamięć 2017, nr 1 (57), s. 157-174.

12 pkt.: Broń W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego – działalność mniszek leśniańskich na obszarze nadbużańskiego Podlasia na przełomie XIX i XX wieku / Jarosław Cabaj.// Niepodległość i Pamięć Nr 4 (64) (2018), s. 47-75. Sygnatura: (UPHSI) CzB-650

12 pkt.: Broń przeciwpancerna Wojska Polskiego w latach 1935−1939 / Wojciech Włodarkiewicz.// Niepodległość i Pamięć 2017, nr 3 (59), s. 97-124.

10 pkt.: Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Radzyniu Podlaskim (1982-1989) : element struktury organizacyjnej PZPR, aktotwórca, zespół archiwalny / Dariusz Magier.// Archiwa - Kancelarie - Zbiory Nr 7 (9) 2016, s. 33-47.

8 pkt.: Przestępstwa kryminalne w woj. stanisławowskim w okresie styczeń-lipiec 1939 roku w świetle sprawozdań wojewody stanisławowskiego / Rafał Roguski.// Studia Historica Gedanensia T 8 (2017), s. 194-209.

8 pkt.: Cmentarze polskie na Syberii XIX-XXI w. / Sergiusz Leończyk. // Łódzkie Studia Teologiczne. - Nr 27, z. 4 (2018), s. 9-31. 

8 pkt.Problematyka wojny polsko-radzieckiej i walk o granice Polski na łamach prasy siedleckiej z okresu międzywojennego = The problems of the Polish Soviet war and the battles for the borders of Poland in the pages of the Siedlce press from the inter-war period [online] / Jarosław Cabaj.// Kultura-Media-Teologia Vol. 34 (2018), s. 112-133.

7 pkt.Reformation as an inspiration for reforms of the Eastern Churches in the Polish–Lithuanian Commonwealth / Dorota Wereda.// Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 7 (2018), s. 187-194.

7 pkt.Scientific Belts as a Factor of National Integration on Poland's Leaders at the time of the 19th and 20th centuries / Jarosław Cabaj.// Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 7 (2018), s. 209-219.

7 pkt.The protection of the cordon section on the border between Central Lithuania and the so-called Kaunas Lithuania between 1921-1923 / Rafał Roguski.// Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 7 (2018), s. 247-258.

7 pkt.Strategic aims of Šāpur II during the campaign in northern Mesopotamia (359-360) / Katarzyna Maksymiuk.// Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 7 (2018), s. 87-97.

7 pkt.Powiatowy Sztab Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Radzyniu Podlaskim (1963-1975) - jako przedmiot badań archiwoznawcy = District Staff ORMO in Radzyń Podlaski (1963-1975) - as a subject of archival science / Dariusz Magier.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 16, z. 1 (2018), s. 191-200.

7 pkt.W odpowiedzi na artykuł recenzyjny Malgorzaty Rospary i Agnieszki Stańskiej na temat książki "Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939" / Arkadiusz Zawadzki.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 16, nr 1 (2018), s. 225-232.

7 pkt.Podziemie niepodległościowe w Lubelskiem o komunizmie i komunistach (1945-1951). Próba klasyfikacji materiałów propagandowych Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” / Dariusz Magier. // Radzyński Rocznik Humanistyczny. - T. 15 (2017), s. 167-198. 

7 pkt.: The capture Ḥaṭrā in light of military and political activities of Ardašīr I / Katarzyna Maksymiuk. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 89-95. 

7 pkt.Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej [artykuł recenzyjny] / Józef Piłatowicz. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 195-209.

7 pkt.: Istoriâ Okrain Respubliki Pol'ši v XX veke. Informacionnoe soobŝenie o deâtel'nosti bol'ševicko-ukrainskih faktorov na territorii Pol'ši i Sovdepii / Rafał Roguski. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 229-238. 

7 pkt. Północne powiaty województwa lubelskiego w systemie obronnym Polski w latach 1926-1935 / Rafał Roguski.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 15 (2017), s. 107-123. 

6 pkt.: Polskie osady włościańskie na Syberii na przełomie XIX-XX wieku. Historia. Sytuacja obecna / Sergiusz Leończyk.// Humaniora. Czasopismo Internetowe Nr 1 (17) 2017, s. 27-44.

6 pkt.: "Garcia II władca Konga a kościół katolicki" nie jest podręcznikiem dla współczesnych misjonarzy / Robert Piętek.// Afryka 2013, nr 38, s. 107-110.

__________________________________________________________________________________________________________________

12 pkt.: Kartografia a badania historyczne – na przykładzie zasobów Biblioteki Muzeum Niepodległości dotyczących województwa lwowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym / Krzysztof Bąkała.// Niepodległość i Pamięć 2017, nr 3 (59), s. 265-294.

8 pkt.Relacje różnych grup społecznych, zamieszkujących parafie Kuflew, Jeruzal i Kałuszyn, w świetle akt metrykalnych z XVII i XVIII wieku / Tomasz Kowalczyk.// Studia Historica Gedanensia T 8 (2017), s. 93-124.

7 pkt.Brothers Berens. A contribution to the history of Polish Lutheranism in the 17th century / Marek Wagner.// Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach Nr 7 (2018), s. 195-198.

7 pkt.Włodawski okres 9 Pułku Artylerii Ciężkiej w fotografii. Zbiory Janiny Jachimczuk = 9th Heavy Artillery Regiment period in Włodawa (in photography). Collections from Regina Jachimczuk / Piotr A. Czyż.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 16, z. 1 (2018), s. 133-150.

7 pkt.The Kizil Caves as an terminus post quem of the Central and Western Asiatic pear-shape spangenhelm type helmets. The David Collection helmet and its place in the evolution of multisegmented dome helmets / Adam Lech Kubik.// Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 7 (2018), s. 141-156.

7 pkt.Rozwój szpitalnictwa i opieki społecznej w dekanacie węgrowskim w XVII i XVIII wieku / Krystyna Górska.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 16, z. 1 (2018), s. 9-28.

7 pkt.Red Army’s Penal Battalions in the memoirs of a witness of history / Konrad Harasim, Marta Perzyna.// Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach Nr 7 (2018), s. 221-230

7 pkt.Persian riders in the Aethiopica of Heliodorus. A reliable source? / Patryk Skupniewicz, Katarzyna Maksymiuk.// Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach Nr 7 (2018), s. 99-110

7 pkt.Najważniejsze elementy reformy kancelarii centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w 1933 roku / Piotr Romanowski.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 16, z. 1 (2018), s. 85-111.

7 pkt.Jan Grudziński "Płomień" (1914-1948) / Grzegorz Karpiński.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 16, z. 1 (2018), s. 167-177.

7 pkt.Czy została wykorzystana szansa na opisanie gospodarczych dziejów Południowego Podlasia w okresie międzywojennym? Wokół książki Arkadiusz Zawadzkiego "Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939" / Małgorzata Rospara, Agnieszka Stańska.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 16, nr 1 (2018), s. 215-223

7 pkt.„Kronika pałacowa Zamoyskich z Adampola” ks. Romana Soszyńskiego z 1970 roku / Piotr A. Czyż. // Radzyński Rocznik Humanistyczny. - T. 15 (2017), s. 43-62. 

7 pkt.The employment structure in Sokolow county (1921-1931). According to 1921 and 1931 census / Małgorzata Iwańska.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 15 (2017), s. 77-106. 

7 pkt.Zarys dziejów Newelskich w Wodyniach / Anna Kamecka.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 15 (2017), 199- 210.

7 pkt.Mysterious helmet from Verden and its "link" with Tibetan helmets / Adam Lech Kubik. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 133-139. 

7 pkt.: Zarys dziejów parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej / Paweł Orłowski.// Radzyński Rocznik Humanistyczny T. 15 (2017), s. 211-220.

7 pkt.Literatura homiletyczna w zbiorach biblioteki franciszkanów-reformatów w Węgrowie w świetle "Rejestru najnowiej ułożonych książek... z 1854 roku" / Małgorzata Piórkowska. // Radzyński Rocznik Humanistyczny. - T. 15 (2017), s. 23-42. 

7 pkt.Vnutrennee položenie Stanislavovskogo voevodstva v 1921-1923 gg / Paweł Pulik. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 151-164. 

7 pkt.: The effect of water bodies and water courses on WWII warfare in the Black Sea area between 1941 and 1942 / Damian Siebieszuk. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 179-184. 

7 pkt.: The bullae of the spahbedan. Iconographic remarks / Patryk Skupniewicz. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 107-120. 

7 pkt.: Konstanty Ryszard Domagała (1923-2012) : nieprzeciętna indywidualność, autorytet życia muzycznego Siedlec i regionu / Agnieszka Stańska. // Radzyński Rocznik Humanistyczny. - T. 15 (2017), s. 255-272. 

7 pkt.The sources on the siege of Kamieniec Podolski in 1672 / Marek Wagner. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 225-227. 

7 pkt.: Małżeństwa tatarskie w parafii muzułmańskiej w Studziance w świetle zachowanych akt metrykalnych z lat 1798- 1911 = Tatar marriages in the Muslim parish in Studzianka in the light of the surviving record from 1798-1911 / Łukasz Węda.// Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum Nr 24 (2017), s. 129-140.