ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

 

Stowarzyszenie Biblistów Polskich

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

 

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

 

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości (sekretarz)

 

dr hab. Dariusz Magier

 

Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” (sekretarz generalny)

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

 

dr hab. Katarzyna Maksymiuk

 

The Association for the Study of Persianate Societies

The Society of Ancient Military Historians

The Byzantinist Society of Cyprus

Österreichisch-Armenische Studiengesellschaft der Universität Wien

Österreichische Byzantinische Gesellschaft

 

dr hab. Robert Piętek

 

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

 

dr hab. Maria Starnawska

 

Polskie Towarzystwo Historyczne

Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

 

dr hab. Dorota Wereda

 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

 

dr Rafał Dmowski

 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości

Stowarzyszenie „Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur”

 

dr Sergiusz Leończyk

 

Komisja Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN

 

dr Rafał Roguski

 

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

 

dr Arkadiusz Zawadzki

 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej