KOMISJA DS. NAUKI:

Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz

Dr hab. Robert Piętek, prof. UPH

Mgr Przemysław Wróblewski

 

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

Dr hab. Dorota Wereda, prof. UPH

Dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH

Dr hab. Sergiusz Leończyk, prof. UPH

Dr Arkadiusz Zawadzki

Anna Kłoś

 

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI INSTYTUTU:

Dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. UPH

Dr hab. Maria Starnawska, prof. UPH

Dr Beata Kozaczyńska

Dr Rafał Roguski

Anna Starużyk