OF 1 STRONA

 

ISSN 2545-0905 
Wydanie papierowe jest wersją pierwotną pisma
 

 

 

Artykuły

 

 

Anita SMYK (UPH w Siedlcach, Polska) 

Kobiety z dynastii Sewerów 

 

Przemysław WRÓBLEWSKI (UPH w Siedlcach, Polska)

Bp Teodor z Mopsuestii (350-428) – życie i działalność 

 

Urszula ŁĘCZYCKA (UPH w Siedlcach, Polska)

Polityka zagraniczna według Galla Anonima

 

Marcin KRASUSKI (UPH w Siedlcach, Polska)

Walka o władzę w Wielkopolsce w I połowie XIII wieku

 

Anna KŁOŚ (UPH w Siedlcach, Polska) 

Życie prywatne Marii Kazimiery i Jana Sobieskiego na podstawie listów

 

Przemysław PAJKA (UPH w Siedlcach, Polska)

Nad Narwią i nad Bugiem. Szlak bojowy 1 Dywizji Piechoty Legionów w pierwszej fazie wojny obronnej Polski w 1939 r.

 

Damian FIOŁEK (UPH w Siedlcach, Polska)

Struktura, kadry i morale Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sokołowie Podlaskim 

 

 

Recenzje i polemiki

 

 

Remigiusz MALINOWSKI (UPH w Siedlcach, Polska)

Paweł Lisicki, Luter. Ciemna strona rewolucji, Warszawa 2017, SS 320; ISBN 9788380791695 

 

 

Komunikaty

 

 

Weronika GOCHNIO (Polska)

Strażniczki Niepodległej. Rola kobiet w odzyskaniu i utrzymaniu suwerenności w XX wieku