Zarządzenie Nr 69/2014 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 08.09.2014 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów

     

Historia

 

STUDIA I i II STOPNIA sp. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Praktyka w archiwum - czterotygodniowa (160 godz.)  

 

 

Stosunki międzynarodowe

 

STUDIA I  STOPNIA
Praktyka zawodowa -czterotygodniowa (160 godz.) Opiekun: dr Rafał Roguski