00000000000000000000000000baver

  wystawa plakat lipiec

 

0018sekretariat aaaaaa

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Darek sandomierz

W dniach 7-9 czerwca br. przedstawiciele archiwistyki z IHiSM uczestniczyli w VIII Międzynarodowym Sympozjum Dziejów Biurokracji, wygłaszając referaty: dr hab. Dariusz Magier - „Komitet Karciany” PZPR. Układ towarzyski w komunistycznej biurokracji terenowej; mgr Piotr Romanowski - Przekształcenia w strukturze organizacyjnej centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w latach 1918-1939; mgr Piotr Czyż - Biurokratyzacja małżeństwa. Umowa przedślubna Augusta Zamoyskiego z Michaliną z Radziwiłłów panną na Nieświeżu.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________