111111anigif

00000000000000000000000000baver

 

tabb

 

sylab buton

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 Studia podyplomowe 

B19

 
 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, chcąc włączyć się w ogólnopolskie obchody tej rocznicy, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych organizuje konferencję naukową. Ma ona na celu przedstawienie znaczenia odzyskania niepodległości dla Polski i Polaków, jak również ukazania Siedlec i regionu w ostatnim stuleciu. Będzie też okazją na przybliżenie aktualnego stanu badań nad historią najnowszą regionu. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2018 r.

Szczegółowy program wkrótce. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.